• ArabicEnglishGermanPersian
  • | ورود اعضا
  • | ثبت نام رایگان

 هم ترازسازی پروژه های سرمایه ای بسته بندی با  نتایج مالی

 برای مدیران فنی مثل مغز متفکر است. به کارگیری تکنیک های جدید باعث می شود عملیات، بهتر و سریع تر و با تداوم بیشتری انجام بگیرد. اما آنچه اتفاق می افتد این است که گروه بررسی مالی به این نتیجه می رسد که پولی برای این کار وجود ندارد.

کیت کمپبل کهنه کار گروه مدیریت مهندسی Hershey با سال ها تجربه در زمینه ی هم ترازی اتوماسیون می گوید:« این کار را به زبان خودشان انجام دهید به این صورت بهتر می توانید قانعشان کنید.»

مدیران Shrewd تصمیم گیری های مالی شان را براساس اصل بازگشت سرمایه می گیرند. باید به آن ها نشان دهید که پروژه تان چه تاثیری در این امر دارد.

اگر نتوانید هم ترازی  را به زبان مالی برابشان نشان دهید هرگز نمی توانید قانع شان کنید.

زبان های مختلف

این زبان اصطلاحاتی دارد مانند گردش وجوه (cash flow) ، سرمایه و سود. کمپبل که به تعاریف آن ها می پردازد پیشنهاد می کند : «شما باید گردش های وجوه مثبت را تا آن جا که می توانید وارد سیستم جدید کنید و آن ها را به خوبی بشناسید  تا بتوانید از شیوه ی کمپانی تان برای محاسبه ی آن ها استفاده نمایید. »حتی اگر ما یک سیستم منسجم هستیم با زبان مالی ممکن است نتوانیم به خوبی پروژه را  از زاویه ی دید دقیق سرمایه گذار ببینیم. پیتر مارتین نایب رییسInvensys Foxborough تامین کننده ی کنترل ها و نرم افزارهای عملیاتی می گوید: « وقتی می خواهید اتوماسیون را ترازبندی کنید مساله ی محاسبه را به خاطر داشته باشید. »

حل کردن مساله ی محاسباتی از طریق اصول مهندسی امکان پذیر است. مثلا بزرگترین دیتا بیس محاسباتی هزینه در تولید در کجاست؟ این اطلاعات از همه ی سنسورها در فرآیند تولید جمع آوری می شود. به عبارت دیگر متمرکز شوید روی دیتایی که در اختیار دارید و آن را به زبان ارقام مالی ترجمه کنید(فصل3 درباره ی واحدهایی بحث می کنند که نتایج OEE را بیان می کنند. مثلا انتقال از واحدها به هزینه آسان است)

مدیران فنی ممکن است روی معدن طلایی از جزییات هزینه نشسته باشند که برای تعیین اشکالات تولیدی استفاده می شوند. می توان از دیتاهای واقعی برای یافتن بهترین راه حل ها استفاده کرد. راه حل هایی که نشان می دهند چگونه می توان از این مازهای مارپیچ مشکلات مالی بیرون آمد.

این توصیه مستقیما مربوط می شود به آوردن یک نیروی مالی (یک شخص) در گروه خرید اتوماسیون که می تواند تاثیر زیادی در مرحله ی هم ترازی و توجیه اقتصادی داشته باشد. این شخص می تواند تمام مراحل پژوهش را آنالیز کند و مزایا را به ارقام صحیح تبدیل کند.

 چرا این روزها بر آنالیز مالی تاکید می شود؟ استیو لورانگر معاون منطقه ای مدیریت عملیات اِمرسون در آستین تگزاس که تامین کننده ی کنترل های عملیات است و بیش از 25 سال است که با ارزش های تغییر اتوماسیون سروکار دارد می گوید:« اتوماسیون از دهه ی 1950 تا سال 1975 از مرحله ی پنوماتیکی (pneumatic) به الکترونیک تغییر پیدا کرد با هدف تاکید بر سرعت عملیات و ارتقای کاری. تغییر از 1975 تا 2000 برمبنای ارتقای کیفیت و توانایی تکرار بود . در این مدت کامپیوترها نقش اصلی را داشتند و کنترل پیشرفته و جمع آوری اطلاعات اهمیت اساسی داشت. امروزه راهبران این عرصه به بهینه سازی شغلی و بهره وری اقتصادی اهمیت می دهند و به تولید در سطح جهانی و کاهش هزینه های فعالیت توجه دارند.»

یک پروژه ی اتوماسیون نوین می تواند تنها برای حل مشکلات کارخانه طراحی نشود.

در این مقاله پیشرفت هایی نشان داده می شوند که در چندین حوزه از این پروژه حاصل می شوند. بررسی کمیت در برخی حوزه ها دشوار است اما تعدیل هزینه ها تا حد امکان اهمیت بسیاری دارد.

ممکن است تعیین کمیت پیشرفت های اقتصادی و ایمنی که در نتیجه ی اتوماسیون پیشرفته حاصل می شود دشوار باشد. اما کارشناسان ایمنی و بیمه می توانند به اجتناب از صرف وقت و انرژی کمک کنند.

Liberty Mutual که در بوستون قرار دارد در گزارش شاخص ایمنی محل کار که در پاییز 2003 منتشر کرد به بررسی تاثیر آسیب های محیط کاری در ایالات متحده پرداخت که سرعت افزایش آن ها سریعتر از تورم بوده است.

ذخیره کردن حق بیمه ها و افزایش عواید از ناحیه ی آن ها مطلوب است. اما ارزش بیشتر آن ها برای سرمایه گذار که باعث جلب حمایت او می شود نقش شان در کاهش ریسک درآمدهای آینده است. تاثیر حالت شکست و آنالیز نقادانه ابزار قدرتمندی است که می تواند برای نشان دادن ریسک ایمنی یک رویداد فاجعه آمیز که ممکن است باعث آسیب جانی و نقص عضو شود مورد استفاده قرا ر بگیرد.

همچنین کاهش و حذف ریسک باعث تقویت سرمایه گذاری می شود.

هزینه های چرخه ی حیات

بیل اگرت نایب رییس مهندسی Addison ، همکار مشاوره ای Logic one و عضو هیات مشاوران بخش روباتیک بین الملل انجمن مهندسان تولید پیشنهاد می کند محاسبه ی همه ی هزینه ها با توجه به چرخه ی حیات ماشین ها صورت بگیرد و می گوید: «هزینه ها را با توجه به تغییرات مورد توجه قرار دهید. برای مثال در حوزه ی روباتیک ، ارزیابی تغییرات، ابزاری برای پشتیبانی از تغییر شیوه ی تولید به همراه تجهیزات کمکی و یدکی مورد نیاز است؛ تجهیزاتی مانند سوخت رسان ها (فیدرها)، مبدل ها و ایستگاه های مربوط به مدیریت مواد . »

به تغییر کارکنان و روحیه ی آن ها به عنوان عاملی که نمی توان کمیت آن را تعیین کرد بی توجه نباشید. اِگِرت می گوید: « یک ماشین مونتاژ صفحه مدار با دو روبات داشتیم که اجزایش به طور مستقیم هدایت می شدند. و محصول یکی از آن ها برای صرفه جویی در هزینه ها به مکزیک فرستاده می شد. تغییر کارکنان در آن کارخانه باعث اُفت کیفیت شد و مشکلات بسیاری را به وجود آورد. این مشکلات تنها به این علت به وجود آمدند که تحت کنترل نبودند.

در این سازمان تصمیم گرفته شده بود که منابع مکزیک در دامنه ی تغییرات کیفیت محاسبه نشوند. به همین دلیل گروه های مالی و عملیات نتوانسته بودند با همکاری هم، ضایعات و خسارات را نشان دهند. »

  چگونگی توجیه و هم ترازی پروژه های سرمایه ای

توجیه و هم ترازی مستقل از فناوری است. قوانین یکسانی برای ساخت، سیستم های اتوماسیون و سیستم های رایانه ای و حوزه های مختلف پروژه به کار گرفته می شوند.

کمپبل می گوید: «ساختار هم ترازی شامل مراحل زیر می شود:

*شناسایی موقعیت پایه

*شناسایی فرعیات و جایگزین های موقعیت پایه

*تعیین گردش های وجوه در ارتباط با جایگزین های موقعیت پایه

*استفاده از قوانین مالی کمپانی برای ارزیابی جایگزین ها (مدت بازپرداخت، ارزش حضور در شبکه، میزان بازگشت و میزان تفوق بر موانع)

 منظور از موقعیت   پایه ، وضعیت کنونی امور است. و شامل همه ی دیتاهای مالی می شود که می توانند جمع آوری شوند. سپس مشکلات قابل تصحیح شناسایی می شوند و راه های جایگزین مختلفی برای آن ها در نظر گرفته می شود.

تعیین کمیت ریسک ها و سود و زیان از عواملی هستند که می توان آن ها را به کار گرفت. یک روش متعادل برای نشان دادن به موافقان و مخالفان به کار بگیرید که اندیشمندی شما را نشان دهد و اعتبارتان را تقویت کند.

ارقام را محاسبه کنید و آن ها را با قوانین مالی شرکت مقایسه نمایید. این نتایج را می توان برای تعیین بهترین جایگزین ها برای مدیریت موجود به کار گرفت.

چون پروژه ها می خواهند چندین سال بعد سرمایه را برگردانند  پس یافتن راهی برای نرمال سازی ارقام در آنالیز برای یافتن بهترین دورنما اهمیت دارد.

ارزش های موجود

اولین مرحله در تعیین ارزش موجود که ارزش همه ی گردش های وجوه آینده تلقی می شود بررسی مقدار سرمایه است منهای هزینه های سرمایه گذاری. این بررسی نشان می دهد که گردش وجه محاسبه نشده از ارزش کمتری نسبت به گردش وجه کنونی برخوردار است. بنابراین 100دلاری که طی سه سال دریافت می شود 8% سرمایه به حساب می آید درحالی که 100دلاری که امروز دریافت می شود معادل 79.38%سرمایه ارزش دارد.

ارزش حضور در نِت (NPV) ارزش کنونی همه ی گردش های وجه در آینده است که در ارزش سرمایه منهای هزینه ی سرمایه گذاری محاسبه می شود.

ارزش سرمایه همراه با ارزش بدهی (بدهی بلند مدت و پس از کسر مالیات) و ارزش سرمایه (سرمایه ی ترجیحی و معمول)محاسبه می شود.

                     

منظور از گردش وجوه آینده، PV هایی است که در دورنمای زمانی اغلب 5ساله یا 10 ساله محاسبه می شوند. مجموع PV ها و NPV از ارزش سرمایه ی اولیه کسر می شوند. هرچه NPV بزرگتر باشد سرمایه گذاری بهتر است.

بازگشت پیش بینی شده ی سرمایه از سرمایه گذاری روی پروژه ی اتوماسیون حاصل می شود. بازگشت نسبت داخلی (IRR) نسبت سرمایه گذاری است که ارزش کنونی جریانات وجوه آتی را برای سرمایه گذاری نشان می دهد.

IRR تضمین می کند که گردش های وجوه را می توان دوباره به میزان مساوی با IRR سرمایه گذاری کرد.

میزان تفوق ، حداقل میزان بازگشت برای توجیه سرمایه گذاری است که شامل ارزش سرمایه، میزان حق بیمه ، ریسک (که شامل آنالیز ثبت مسیر گروه، درخواست پول، نوع سرمایه گذاری و امکان افزایش عملیات) و عوامل دیگر مثل نیازمندی های سرمایه گذاری کاری می شود.

میزان بازگشت گردش های وجوه را برای همه ی جایگزین ها (آلترناتیوها) محاسبه کنید و سپس بهترین راه حل را انتخاب کنید. اگر ارقام، میزان تفوق را نشان نمی دهند دوباره سود را محاسبه کنید (اکسل مایکروسافت  می تواند به آسانی NPV را برای بازپرداخت  و هم ترازی IRR محاسبه کند)

لورانگر از شرکت امرسون درباره ی آنالیز از نقطه نظرهای مختلفی بحث می کند. به نمودار" ارتباط صفحه ی تعادل و وضعیت درآمد" توجه کنید. صفحه ی تعادل جایی است که دارایی ها و بدهی ها فهرست بندی می شوند و وضعیت درآمد ناحیه ای است که درآمد و افزایش ها محاسبه می شوند.

                                                        

آنالیز شامل مقایسه ی بازگشت سرمایه ی سودآور(درآمد عملیات به سرمایه های سودآور در صفحه ی تعادل تقسیم می شود) با میانگین ارزش سرمایه یا میزان تفوق می شود. تفاوت در افزودن ارزش های اقتصادی است.

آنالیز خوب است اما بیشتر مهندسانِ شیفته ی فناوری های جدید،  پروژه های اتوماسیون را جدا از فناوری های جدید نمی بینند. همچنان که لورانگر در نمودار گرافیکی چارچوب برنامه ریزی شغلی را نشان می دهد؛ مدیران فناوری بخش های آسان خودشان را در ارزیابی جایگزین های فناوری اتوماسیون پیدا می کنند. اما در هر حال بخش سودمندی مشاغل با اهداف کاری و تولیدی کارخانه صادق نیست. هنگامی که به دنبال پروژه هایی با بالاترین سودمندی هستید باید اطمینان پیدا کنید که  چندین هدف برای سودمندی و کسب منافع با یکدیگر هم تراز می شوند.

بیشتر بخوانید:

روشی متفاوت برای اتوماسیون ماشین آلات بسته بندی(قسمت دوم)/بابک شیرخانی

پست مرتبط

نظر خود را بگذارید