• ArabicEnglishGermanPersian
  • | ورود اعضا
  • | ثبت نام رایگان

فرم اشتراک

شما می توانید با پر کردن فرم زیر و پرداخت هزینه 350 هزارتومان ، اشتراک 12 ماهه ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی را دریافت کنید

دانلود فرم اشتراک

شما می توانید با دانلود فرم اشتراک ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی و پس از پر کردن و ارسال فرم اشتراک به تلگرام و یا واتس اپ ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی از اشتراک 12 ماهه مجله برخوردار شوید دانلود فایل