ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,
 
        
 

Select Language :     English       Persian             Email : info@packprinting.net


 

Search in website :  

    صنایع چاپ و بسته بندی

 


افزایش قیمت خودرو بدون مجوز ممنوع است
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، سید محمود نوابی در حاشیه همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان استان سمنان، ضمن بیان اینکه هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان صادر نشده است، تأکید کرد: به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کننده و مردم در صورت مشاهده افزایش قیمت این قبیل خودروها، آن‌هم بدون مجوز، با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی افزود: افزایش قیمت هرگونه خودرو بدون مجوز ممنوع محسوب می‌شود لذا اگر موضوعی در فضای مجازی با هر رسانه دیگر درباره افزایش قیمت خودرو مطرح می‌شود، شایعه خواهد بود.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان رسیدگی به قیمت خودرو را رسالت این سازمان دانست و تأکید کرد: در ایامی که تلاطم بازار ارز مشهود است، نظارت بر انواع قیمت‌گذاری خودروها نیز به‌صورت دقیق صورت می‌گیرد.

نوابی با تأکید بر اینکه برخی شایعات برای افزایش قیمت خودروبر تلاطم بازار دامن می‌زند که این امر برای جامعه بسیار مضر محسوب می‌شود، تأکید کرد: نباید اجازه سوءاستفاده به برخی افراد را در بازار خودرو داد.

وی با ابراز اینکه ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای خودروهای وارداتی نیز تعیین‌ و ابلاغ‌شده است، گفت: نمایندگان رسمی خودروهای خارجی وارداتی به کشور در پایتخت و یا مرکز استان‌ها هیچ‌گونه اجازه افزایش قیمت خودرو را ندارند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده درباره دو خودروساز ایرانی نیز، گفت: قیمت خودروهای این دو شرکت نیز باید به تائید صنعت، معدن و تجارت برسد.

 
 
اخبار و رویدادها      
مقالات      
گزارش و مصاحبه      
خبرنامه الكترونيكی      
برنامه نمايشگاه      
فرم وتعرفه اشتراك مجله      
موسسه‌حاميان‌‌‌چاپ‌و‌بسته‌بندی      
 
 
 
 
 
 
 
 

Home page  |  About us  |  Personnels  | Magazines   |  Jobs  |  Machinery  |  Advertise  |  News  |  Contact us                     Copyright © 2011, All rights reserved. Support and design by Parsys